ជួយជ្រោមជ្រែង​​សមាគម​​​ពន្លឺ

មកដល់ពេលនេះ សមាគមពន្លឺ បានបោះពុម្ពផ្សាយវណ្ណកម្មចំនួនប្រាំ ។ វណ្ណកម្មទាំងនោះ ណែនាំជូនប្រិយមិត្តអ្នកអាន នូវអ្នកនិពន្ធ ដែលបានជះឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់ លើប្រវត្តិសាស្រ្ត អក្សរសិល្ប៍ និង ទស្សនវិជ្ជា ។
ដើម្បីបន្តការងារបោះពុម្ពទៅមុខទៀត សមាគមពន្លឺ ត្រូវការការចូលរួមវិភាគទានរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកអាន ។ ប្រិយមិត្តអ្នកអាន អាចចូលរួមវិភាគទាន ដោយចុចលើ Paypal នៅខាងស្តាំដៃ នៅលើគេហទំព័រពន្លឺ ។

យើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះការគាំទ្ររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកអាន ។