ភាគទី២ នៃបទសម្ភាស ដោយវិទ្យុបារាំងអន្ដរជាតិ

នៅក្នុងពាក្យជូនពរ របស់ប្រជាជនខ្មែរ គេតែងតែប្រើពាក្យ «សុភមង្គល» ។ នៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យជូនពរនេះ តើយើងគិតបន្ដិចអំពី តើសុភមង្គលដែលយើងសំដៅនោះ គឺជាអ្វី ?

កម្រងសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារ

តើកុមារអាចរៀនទស្សនវិជ្ជាដែរឬទេ ? ពិតជាអាច ! កម្រងសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារ (PhiloZenfants) បោះពុម្ពដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយបារាំង Nathan បង្ហាត់កុមារឲ្យចេះសួរសំណួរ និង រកចម្លើយដោយខ្លួនឯង ។

តើគេអាចប្រើ «គំនិតរិះគន់» យ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីស្វែងរកសេរីភាព?

អត្ថបទនេះ លើកឡើងអំពី ប្រភព នៃ «គំនិតរិះគន់» (ភាសាបារាំងហៅថា l’esprit critique) នៅសម័យក្រិកបុរាណ និង ណែនាំអំពី ការអនុវត្ត «គំនិតរិះគន់» នេះ ក្នុងការពិភាក្សាវែកញែកប្រចាំថ្ងៃ របស់យើងទៀត ។

ហេតុអ្វីបានជា ការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯង ពិបាកម៉្លេះ?

យើងតែងតែមិនពេញចិត្តខ្លួនឯង ហើយចង់ផ្លាស់ប្ដូរ ប៉ុន្ដែ ជារឿយៗ យើងមិនកម្រើកទាល់តែសោះ ។ ហេតុអ្វី ? អត្ថបទប្រែសម្រួលពី ស្សនាវដ្ដី Philosophie Magazine នេះ ពន្យល់អំពីឧបសគ្គផ្សេងៗ និង ការប្រឈមមុខ នឹងឧបសគ្គទាំងនោះ ៖

អំពី ការបកប្រែ សៀវភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារ

វិទ្យុបារាំងអន្ដរជាតិ (RFI) បានសម្ភាស អ្នកបកប្រែសៀវភៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់កុមារ «តើសុភមង្គល គឺជាអ្វី?» បោះពុម្ពនៅចុងឆ្នាំ២០២០ ដោយ សមាគមពន្លឺ ៖

តើទស្សនវិទូ ឌីយ៉ូសែន (Diogène) ជានរណា?

តើលោកអ្នកដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ទស្សនវិទូ ឌីយ៉ូសែន ដែលមានរូបនៅលើកម្របសៀវភៅ «ទិដ្ឋភាពខ្លះៗ នៃទស្សនាវិជ្ជា» និពន្ធដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន ដែរឬទេ? អត្ថបទនេះ និពន្ធដោយ លោក សុទ្ធ ប៉ូលិន ណែនាំអំពី ជីវិតរបស់ ទស្សនវិទូក្រិកដ៏ល្បីរូបនេះ ៖